[2017]  Tentakel -  Festival

TENTAKEL bestaat sinds 2014. Het is een kunst, theater en performance festival en bied een podium aan participatieve kunst activiteiten.

Het zwaartepunt ligt op het meedoen, de interactie met mensen en de verwondering.

Door de bijdrage van verschillende samen-werkingspartners krijgt het festival op elke locatie een unieke draai en beleving. Het voortraject door het gaan in de wijken, contacten leggen met mensen en organisaties is een belangrijke onderdeel.  Zo geeft elke locatie zelf form aan hun Tentakel festival.

Tentakel biedt een gelaagd programma met kunst, cultuur, theater en workshops aan bezoekers. Het actieve en interactieve karakter van het festival werkt verbindend tussen opleidingsniveaus, geloofsrichtingen en taalbarrières. TENTAKEL draagt zo bij aan een divers en cultureel klimaat.

 

Stichting Stad-Nomaden (Christine Saalfeld & Bart van Lieshout) is geïnteresseerd in participatieve kunstpraktijken en wil de mogelijkheden ervan in verschillenden projecten peilen.

Daarbij is het zoeken naar een evenwicht tussen artistieke ambitie versus sociaal, publiek versus privaat, en instrumentalisiering versus autonomie.

Welk randvoorwaarden (het festival) moeten creëert worden waarin zowel kunstenaars, sociale organisaties, bezoekers als culturele instellingen niet alleen het gesprek samen kunnen voeren maar ook samen kunnen werken?

 

In die zin is Tentakel een proeftuin om op deze vraag antwoorden te vinden en met de intentie kunst dichter bij de mens te brengen.

In 2017 is het thema identiteit en het zetten van grenzen.  Een belangrijk aspect daarbij is duurzaamheid van relaties, samenwerkverbanden en milieu.

Het participatieve karakter van het festival willen wij houden. Wij zien dat in achterstandswijken echt behoefte is, aan dit formaat van  festivals en dat dit soort van events de cohesie tussen de mensen stimuleert; desalniettemin is het voor Stad-Nomaden een soort evenwichtsoefening tussen interesses van (wijk)bewoners, sociale organisaties, kunst organisaties enerzijds en de verwachtingen van fondsen en de gemeente anderzijds.

 

 

 

The people in the Bloemhof neighborhood requested a playable sculpture that would provide a unique atmosphere. By common consent, local residents chose the climbing frame in the shape of a big leaf.

 

[2015]  Klimplant  - play sculpture

OP REIS MET DE BOEKENTREIN

De kunstenaars Christine Saalfeld en Nicola Unger toveren met bekende kinderboeken en een overheadprojector een fascinerend schaduwspel dat kinderen meeneemt op een reis vol fantasie - van scène naar scène, van boek naar boek. Op hun reis ontmoeten ze een vraatzuchtige gans, Anton, die op weg naar de speeltuin is verdwaald, een paarse neushoorn, piraten, het superlieveheersbeestje en nog heel veel anderen! De interactieve voorstelling is geschikt voor kinderen van 2 tot 7 jaar.