Mission: M.A.R.S. is een denkbeeldige en concrete ruimte Odyssee door Europa, tegen vooroordelen en onwetendheid in. 
Mission: M.A.R.S. is de afkorting voor Mobile Artist Research Studio.
Het doel is de manifestatie van een eigengengereide, artistieke interpretatie van het concept Europa. 
Het begin van de Europese Unie dateert uit de jaren vijftig met de Europese Economische Gemeenschap (EEG)
Nestle
Wagner Pizza
EU
Het uitgangspunt voor dit plan is een schijnbaar groeiende negatieve houding – van een selecte groep Europeanen - ten opzichte van Europa. Het lijkt erop dat de spoken – als we ze zo kunnen noemen – van haat en onverdraagzaamheid, geweld en racisme, weer opdoemen in Europa.
Sinds het Brexit-referendum en de opkomst van Trump lijkt alles mogelijk; er waait een rechtse wind door Europa. In Duitsland wint de AFD meer en meer aan stemmen. De Duitse AFD-politicus Björn Höcke schreef in zijn boek, dat hij niet van de Bijbel houd, omdat het in de Bijbel te vaak over de woestijn gaat; hij mist de bossen.
Hij bedoelt ermee, dat het concept ‘woestijn’ niet overeen komt met zijn nationalistische gezindheid. En in Duitsland heb je bossen maar geen woestijnen, zo is zijn constatering. Zullen er in de toekomst politici zoals Björn Höcke over de inhoud van ons onderwijssysteem beslissingen kunnen nemen?
Ja, het zou zo maar kunnen.
Het gaat mij er niet om in de oppositie te gaan, maar om verschillende meningen te horen, in beelden weer te geven, en ter discussie te stellen.
Het is voor mij belangrijk de verantwoordelijkheid van de kunstenaar tegen zijn omgeving te thematiseren.
Juist omdat het thema heel groot en complex is, probeer ik mijn artistieke interpretaties zo dicht mogelijk bij mijn persoonlijke verhalen te houden en het snijvlak tussen de algemene interesses en mijn persoonlijke interesses op te zoeken.  
Florence Trevelyan
maquette
cover
#1 tryout | Rotterdam - Essen - Berlin| 5/2019
#1 stop | Tante Nino, projectspace, Rotterdam | The Election Night - NL |
#2 trip | Verbeke Foundation - Watou - Charloeroi - Luxemburg - Saaland - Emmental . . . .  8/2019

You may also like

Back to Top