The City at Eye Level is an open source project. 
The City at Eye Level is an international programme to develop human scale in our cities, and to put people and their experiences first in urban development. 
Theme of the boek: How to work on a better eye level experience for the children in our cities?
Article by Christine Saalfeld p. 275
Visit www.thecityateyelevel.com for download boek and more information.
Miss~ion: M.A.R.S. is een artistiek onderzoekproject waar de Europese identiteit, diversiteit en het gevoel van samenhorigheid aan de orde komt.  Mission: M.A.R.S. is een denkbeeldige en concrete ruimte Odyssee door Europa, tegen vooroordelen en onwetendheid in.  Mission: M.A.R.S. is de afkorting voor Mobile Artist Research
Stadnomaden ontstond vanuit de fascinatie voor de stad en de dynamica binnen de stad, die gekenmerkt zijn door sociale, fysieke, economische en ecologische factoren van leefbaarheid. Deze factoren bepalen de sfeer van de urbane ruimte, of wij ons aan een plek thuis, geborgen, onveilig, afgewezen of gestimuleert  voelen.
Stadnomaden onderzoekt, hoe wij ons een plek te eigen maken en zelf verantwoording nemen, om de omgeving vorm te geven.   
Stadnomaden probeert vanuit een artistieke visie, een onderzoekende houding en een integrale aanpak concrete oplossingen voor vraagstukken binnen de stad te bieden.
Projecten worden afhankelijk van de vraagstelling in verschillenen samenwerkverbanden uitgevoerd.
Christine Saalfeld (directeur), MA beeldende kunst en Bart van Lieshout, BA Cultuur maatschappelijke vorming en bosbouwschool,  vormen de basis van Stadnomaden.
TENTAKELis een kunst, theater en performance festival en wordt door Bart van Lieshout en Christine Saalfeld georganiseerd. Het festival is bewust kleinschalig en bied een podium aan participatieve kunst activiteiten. Het zwaartepunt ligt op het meedoen, de interactie met mensen en de verwondering. 
Tentakelbiedt een gelaagd programma met kunst, cultuur, theater en workshops aan bezoekers. Het actieve karakter van het festival werkt verbindend tussen opleidingsniveaus, geloofsrichtingen en taalbarrières.TENTAKEL draagt zo bij aan een divers en cultureel klimaat.
TENTAKEL vind in 2019 voor de zesde keer plaats. 
Het doel is om mensen actief aan kunst deel te laten nemen en interculturele ontmoetingen te stimuleren.
Back to Top